Özel Duygu Hastanesi

Psikolog

Psikologlar, insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını anlamak ve iyileştirmek için uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. Psikologlar, insanların düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde çalışarak, onlara yardımcı olur ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler.

Psikologlar, genellikle farklı alanlarda çalışabilirler. Klinik psikologlar, hastaların ruh sağlığı sorunlarını teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarla ilgilenirler. Bu hastalıkların tedavisinde terapiler ve danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Danışman psikologlar ise bireylerin yaşam sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. İlişki sorunları, stres yönetimi, iş hayatındaki zorluklar gibi konularda danışmanlık hizmeti verirler. Bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olurlar.

Araştırmacı psikologlar ise psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütürler. Bu araştırmalar genellikle deneyler ve veri analizi üzerine odaklanır. Araştırmacı psikologlar, deneyler için uygun tasarımlar oluşturur ve veri toplarlar. Ardından, topladıkları verileri analiz ederek sonuçlara ulaşırlar.

Psikologlar, insanların zihinsel sağlıklarını anlamak ve iyileştirmek için önemli bir rol oynarlar. Her bir uzmanlık alanı farklı bir amaca hizmet ederken, ortak hedefleri insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

Özel Duygu Hastanesinde bütün psikoterapi programlarımızda gizlilik ve sınır prensipleri, danışan kişiye etraflıca açıklanır. 

Bireysel psikoterapi programımızda bireylerin kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve yaşadıkları dönemsel ya da sürekli problemlerin üzerlerindeki psikolojik etkileri ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Psikoloji Tedavi ve Yetişkin Çalışma Alanları

 • Bireysel Psikoterapi
 • Çift ve Aile Terapisi
 • Grup Terapisi
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi
 • Depresif Bozukluklar
 • Kaygı Bozuklukları
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal ve Özgül Fobiler
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Uyku Bozuklukları
 • Erişkin Dikkat Eksikliği
 • Öfke ve Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı

Psikologların Çalışma Alanları

Psikologlar, insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını anlamak ve iyileştirmek için çalışan uzmanlardır. Psikologlar, farklı alanlarda uzmanlaşabilir ve çeşitli çalışma alanlarında hizmet verebilirler. Bu alanlar arasında klinik psikologlar, danışman psikologlar ve araştırmacı psikologlar bulunur.

Klinik psikologlar, hastaların ruh sağlığı sorunlarını teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla ilgilenirler. Klinik psikologlar, bireysel terapi, grup terapisi veya aile terapisi gibi farklı tedavi yöntemleri kullanarak hastaların iyileşmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi özel durumlarla da ilgilenirler ve hastalara uygun terapiler sunarlar.

Danışman psikologlar, bireylerin yaşam sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çalışırlar. Bu sorunlar arasında ilişki sorunları, iş stresi, kaygı veya depresyon gibi konular yer alır.

Danışman psikologlar, bireylere rehberlik ederek, sorunları anlamalarına ve çözümler bulmalarına yardımcı olurlar. Bireysel danışmanlık, çift terapisi veya aile terapisi gibi farklı danışmanlık yöntemleri kullanırlar.

Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütür ve veri analizi yaparlar. Bu araştırmalar, insan davranışını anlamak, zihinsel süreçleri incelemek veya yeni terapötik yaklaşımlar geliştirmek gibi amaçlarla yapılır. Araştırmacı psikologlar, deney tasarımı yaparak, veri toplar ve analiz ederler. Bu analizler sonucunda elde ettikleri bulguları raporlar ve bilimsel yayınlarda paylaşırlar.

Psikologlar, klinik psikoloji, danışmanlık veya araştırma gibi farklı alanlarda çalışarak insanların zihinsel sağlıklarını desteklerler. Her bir uzmanlık alanının farklı bir odak noktası vardır ve insanların farklı ihtiyaçlarına cevap verirler. Bu çeşitlilik, psikologların geniş bir yelpazede hizmet sunmasını sağlar ve insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olurlar.

Depresyon Tedavisi

Klinik psikologlar, depresyon hastalarına yardımcı olmak için çeşitli tedavi yöntemleri ve terapiler kullanır. Depresyon, yaygın bir ruh sağlığı sorunudur ve birçok insanın hayatını etkileyebilir. Klinik psikologlar, bu hastalığın teşhisini koymak ve etkili bir şekilde tedavi etmek için uzmanlaşmıştır.

Depresyon tedavisinde kullanılan yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavisi ve psikodinamik terapi bulunur. Bilişsel davranışçı terapi, depresyon semptomlarını azaltmak ve düşünce kalıplarını değiştirmek için kullanılan bir terapi yöntemidir. İlaç tedavisi, antidepresan ilaçlar kullanılarak depresyon semptomlarının hafifletilmesini amaçlar. Psikodinamik terapi ise depresyonun altında yatan bilinçdışı süreçleri keşfetmek ve anlamak için kullanılan bir terapi yöntemidir.

Ayrıca, destek grupları ve sosyal destek ağı da depresyon tedavisinde önemli bir rol oynar. Depresyon hastalarının birbirleriyle deneyimlerini paylaşması ve destek alması, tedavi sürecinde olumlu bir etki yapabilir. Klinik psikologlar, hastaların bu destek gruplarına katılmalarını ve sosyal destek ağına sahip olmalarını önerir.

Depresyon tedavisi, her birey için farklı olabilir ve klinik psikologlar, hastaların özel ihtiyaçlarına göre tedavi planları oluştururlar. Tedavi sürecinde düzenli terapi seansları ve ilaç kullanımı genellikle önerilir. Klinik psikologlar, hastaların tedaviye uyumunu takip eder ve gerekirse tedavi planını ayarlar.

Randevu Al

Aşağıda yer alan randevu formunu doldurarak, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz, randevu planlamanız hakkında en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastaları için klinik psikologlar, etkili tedavi yöntemleri ve terapilerle yardımcı olmaktadır. OKB, kişinin tekrarlayan düşünceleri ve takıntılarıyla başa çıkma güçlüğü yaşadığı bir ruh sağlığı sorunudur. Bu hastalık, bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Klinik psikologlar, OKB hastalarına bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi tedavi yöntemleri sunmaktadır. BDT, kişinin düşünce ve davranışlarını değiştirmeye odaklanan bir terapi türüdür. Bu terapi, hastanın obsesif düşüncelerini fark etmesini ve onlarla başa çıkmasını sağlar. Ayrıca, hastanın takıntılı davranışlarını azaltmak ve kontrol etmek için stratejiler geliştirir.

Bunun yanı sıra, klinik psikologlar OKB hastalarına maruz bırakma ve yanıt önleme (MYÖ) terapisi de uygulayabilir. MYÖ, hastanın takıntılı düşüncelerini tetikleyen durumlarla yüzleşmesini ve bu durumlarla ilişkili takıntılı davranışlardan kaçınmasını sağlar. Bu terapi, hastanın korkularını azaltmasına ve obsesif düşünceleriyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olur.

Ayrıca, bazı OKB hastaları için ilaç tedavisi de uygulanabilir. Klinik psikologlar, psikiyatristlerle işbirliği yaparak hastaların ilaç kullanımını yönlendirebilir ve takip edebilir. İlaç tedavisi, hastanın semptomlarını hafifletmek ve tedavi sürecini desteklemek için kullanılır. Ancak, ilaç tedavisi her hastaya uygulanmaz ve her durum için uygun olmayabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisi, klinik psikologların uzmanlık alanıdır. Bu tedaviler, hastaların obsesif düşünceleri ve takıntılarıyla daha iyi başa çıkmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırır. Klinik psikologlar, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve semptomlarına uygun tedavi planları oluşturarak hastaları destekler ve rehberlik eder.

Danışman Psikologlar

Danışman psikologlar, bireylerin yaşam sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan profesyonellerdir. Bu psikologlar, danışanların duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarıyla ilgilenir ve onlara destek sağlar. Danışmanlık süreci, danışanın kişisel hedeflerini belirlemesi, sorunlarını anlaması ve çözüm yolları bulması üzerine odaklanır.

Danışman psikologlar, çeşitli teknikler ve terapiler kullanarak danışanların yaşam kalitesini artırmaya çalışır. Bu teknikler arasında bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi, psikodinamik terapi ve aile terapisi gibi yöntemler bulunur. Danışman psikologlar, danışanlarla bire bir görüşmeler yaparak onları dinler, anlar ve destekler.

Bireylerin yaşam sorunlarıyla başa çıkma sürecinde danışman psikologlar, sağlıklı bir zihinsel durum ve duygusal denge sağlama konusunda yardımcı olurlar. Bu süreçte danışanlar, kendi düşünce ve duygularını anlamaya, olumsuz düşünceleri değiştirmeye ve sağlıklı ilişkiler kurmaya yönlendirilir. Danışman psikologlar, danışanların kendi iç kaynaklarını keşfetmelerine ve güçlü yönlerini kullanmalarına destek olurlar.

Araştırmacı Psikologlar

Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütmek ve veri analizi yapmakla görevlidir. Bu uzmanlar, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamak için çeşitli yöntemler kullanarak araştırmalar yaparlar. Araştırmacı psikologlar, psikolojinin farklı alt alanlarında çalışabilir ve bilimsel bilgiye dayalı sonuçlar elde etmek için genellikle istatistiksel analizler yaparlar.

Araştırmacı psikologlar, deney tasarımı ve veri toplama süreçlerinde uzmandırlar. İyi bir deney tasarımı, araştırmacıya istediği sorulara yanıtlar bulmak için uygun bir şekilde veri toplama imkanı sunar. Bu süreçte, araştırmacılar, deney gruplarını oluşturur, değişkenleri kontrol eder ve veri toplama yöntemlerini belirler. Araştırmacı psikologlar ayrıca verileri analiz eder ve sonuçlara ulaşmak için istatistiksel yöntemler kullanır.

Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunarak insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Bu uzmanlar, araştırmalarının sonuçlarını yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunarlar, böylece diğer psikologlar ve akademisyenlerle bilgi paylaşımında bulunurlar. Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanında ilerlemek ve daha iyi bir anlayış geliştirmek için sürekli olarak yeni araştırmalar yaparlar.

Deney Tasarımı

Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütmek ve veri analizi yapmakla görevlidir. Bu süreçte deney tasarımı oldukça önemlidir. Deney tasarımı, araştırmacı psikologların deneyler için uygun yöntemler ve planlar oluşturduğu bir süreçtir.

Deney tasarımı, araştırmacı psikologların araştırma sorularına cevap bulmak için deneylerin nasıl yapılacağına karar vermesini sağlar. Bu aşamada, araştırmacılar deneyin amacını belirler, katılımcıları seçer, değişkenleri tanımlar ve deneyin nasıl uygulanacağına karar verir. Bu süreçte, verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde toplanması için dikkatli bir planlama yapılır.

Deney tasarımı aşamasında araştırmacı psikologlar, deneyin kontrol grubunu ve deney grubunu belirler. Kontrol grubu, deney grubuyla karşılaştırma yapmak için kullanılır ve değişkenlerin etkisini değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, deney tasarımı sırasında araştırmacılar, deneyin etik kurallara uygun olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri alır.

Veri Analizi

Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütmek ve veri analizi yapmakla görevlidir. Bu süreçte topladıkları verileri analiz ederek, araştırmalarının sonuçlarına ulaşırlar.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Psikolog nedir?

Psikologlar, insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını anlamak ve iyileştirmek için çalışan uzmanlardır. Ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak, yaşam stresiyle baş etmek veya kişisel gelişim hedeflerine ulaşmak için psikologlardan destek alabilirsiniz.

 • Psikologlar nasıl eğitim alır?

Psikolog olmak için lisans düzeyinde psikoloji eğitimi almak gerekmektedir. Ardından, bir lisansüstü programına başvurarak psikoloji alanında daha fazla uzmanlık kazanabilirsiniz. Psikologlar, eğitimlerinin bir parçası olarak teorik bilgiyi pratik deneyimle birleştirirler.

 • Psikologlar hangi alanlarda çalışabilir?

Psikologlar farklı alanlarda çalışabilirler. Klinik psikologlar, hastaların ruh sağlığı sorunlarını teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşırken; danışman psikologlar, bireylerin yaşam sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Araştırmacı psikologlar ise psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütür ve veri analizi yaparlar.

 • Klinik psikologlar hangi tedavi yöntemlerini kullanır?

Klinik psikologlar, hastaların depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli tedavi yöntemleri kullanır. Bu yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve ilaç tedavisi bulunabilir.

 • Danışman psikologlar nasıl yardımcı olurlar?

Danışman psikologlar, bireylerin yaşam sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için terapi ve danışmanlık hizmetleri sunarlar. İletişim becerileri, ilişki sorunları, stres yönetimi gibi konularda destek sağlarlar ve bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurlar.

 • Araştırmacı psikologlar ne yapar?

Araştırmacı psikologlar, psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmaları yürütür ve veri analizi yaparlar. Bu araştırmalar, insan davranışını, zihinsel süreçleri ve duygusal tepkileri anlamak için önemli bilgiler sağlar. Araştırmalarıyla psikoloji alanına yeni bilgiler eklemeyi hedeflerler.

Randevu Al

Aşağıda yer alan randevu formunu doldurarak, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz, randevu planlamanız hakkında en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.

Sağlık Rehberi

Profile Picture
Özel Duygu Hastanesi Online
×
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?