SKS Kalite Yönetim Sistemi

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

SKS setleri Türkiye’de kamu, özel ve üniversite statüsünde sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır.

SKS setleri, puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte aynı zamanda sağlık hizmeti sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimalize eden ve risklerin yönetimini sağlayan bir araç niteliğindedir.

Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için, Sağlıkta Kalite Standartları ile birlikte Bakanlığımızca yayımlanan çeşitli yardımcı rehberlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gereklidir.

Sağlıkta Kalite Standartları sistematik bir yaklaşımla Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak hazırlanmaktadır.

Standart hazırlama çalışmaları sırasında, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların ve ilgili uzmanların görüş ve önerileri alınmakta, özellikle saha uygulayıcılarının kalite çalışmaları ile ilgili tüm süreçlere dâhil edilmesi sağlanmaktadır.

Celil SEZER| Genel Müdür

Op. Dr. Melih ÜSTÜN| Başhekim

Mehmet Burak SEZER | Genel Müdür Yardımcısı

Arzu AYDIN | Kalite Direktörü ve Yönetim Temsilcisi

İlknur  YURCU SELVİ | Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Zuhal CEYHAN | Mali İşler Müdürü

Vildan DEMİR |Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Hülya AYANOĞLU | Hasta Hakları Sorumlusu

Zeynep ERTEN | Acil Hekimi
Kamile DOLAPÇI | Sorumlu Hemşire

Nebahat ŞERBETÇİ | Sorumlu Hemşire
Gülseren KARAOĞLAN | Sorumlu Hemşire

Nurten ALİŞAN | Sorumlu Hekim
Ayten DEMİRCİ | Sorumlu Hemşire

Elif CEBECİ | Sorumlu Hemşire

Müesser BİNAR | Sorumlu Ebe

Şeyhmus ÇELİK | Sorumlu Hekim
Gökçe TURAN | Sorumlu Hemşire

Ali Umut AYABAKTI | Fizyoterapist

Ceyla ÖĞÜN | Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Semra AKFIRAT | Biyokimya Uzmanı
Ayşegül ÖZAY DÜLGER | Sorumlu Tekniker

Burhan ÜNAL | Sorumlu Hekim
Ebru YILMAZ |Sorumlu Tekniker

Hülya GÜL |Mesul Müdürü