Radyoloji

Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalıdır. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisidir.

Hastanemizde Bilgisayarlı Tomografi ve Direk Röntgen hizmetlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet göstermektedir.

Radyolıji Bölümü’nde verilen hizmetler;

  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Direkt Röntgen
  • Kemik Yoğunluğu
  • Mammografi
  • MR (Manyetik Rezonans)
  • Renkli Doppler
  • Girişimsel Biopsi
  • Ultrasonografi
  • Panoramik Röntgen