Odyometri ve Timpanometri

Hastadaki işitme fonksiyonlarının ölçüldüğü ve bu sayede işitme bozukluğunun tanı ve tedavisinde kullanılan testlere verilen isimdir. Bir diğer deyişle, kulak ve duyma ile alakalı tüm testlere odyometri denir.

Odyometrik Testler Neden Uygulanır?

İşitme kaybı, kulak iltihapları, genel veya kalıtsal hastalıklar, çeşitli yaralanmalar, yaşlılık gibi sebeplerden meydana gelebildiği gibi, dışkulak, ortakulak, içkulak, işitmeye bağlı sinirler veya merkezi sinir sisteminden birinde veya birkaçındaki fonksiyon eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Ancak işitme ile ilgili problemler, teknolojinin de yardımıyla kolaylıkla çözümlenmektedir.

Odyometrik Muayene

Yukarıda belirtilen türde bir sorun karşısında, tanı ve tedavi sürecinde erken teşhis hayati önem taşır. Bu sebeple, kapsamlı bir inceleme ve iyi bir tedavi konusunda titiz davranmak gerekir. Kısacası odyometrik tedavilerde en iyi hizmet, en kaliteli inceleme araçları ve iyi bir hastane seçimi de, süreçte büyük rol oynar.

Bir diğer yandan, sebebi bilinemeyen işitme kayıpları da sık karşılaşılan durumlardandır. Aşamalı veya ani işitme kayıplarını önlemenin en önemli yolu, düzenli olarak odyometri testleri yaptırmaktır.

Odyometrik Testleri

İşitme kaybı, sebebi, hasar derecesi, işitme kaybının tipi teşhis edildikten sonra, buna uygun tedavi belirlemek hem tedaviyi kolaylaştırır hem de işitme kaybının artmasının önüne geçer. Bu testler:

Saf ses odyometrisi: Kulakların duyabildiği minimum ve maksimum ses şiddetini belirlemede yardımcı olan testlerdir. Hasta ile odyometrist arasında interaktif şekilde ilerler, odyometrist hastaya sesten yalıtılmış bir ortamda ses dalgaları gönderir ve hatta bu sesleri duyduğu takdirde elindeki butona basar. Hava yolu ölçümleri ile kulak kepçesinden başlayıp beyinde sonlanan ses süreci hakkında bilgi verir. Kemik yolu ölçümlerinde, kulaktan başlayan bir süreç kontrol edilir.

Timpanometri: Dış kulak yolum takılan bir alet ile ölçülmesi demek olan timpanometri orta kulak basımcını ölçmeye yarar.

Timpanometri; orta kulaktaki basıncı ölçmek için kullanılmaktadır. Bebekler de dahil tüm yaş gruplarında uygulanabilmektedir.

Timpanometri ile ölçüm yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir. Dış kulak yoluna sokulan bir prob yardımı ile orta kulaktaki basınç ölçülür.

Yapılan ölçümler sonucu bir grafik ortaya çıkar. Bu grafiğe göre kulak zarında çökme olup olmadığı ve orta kulaktaki basınç değerlendirilir.

Orta kulak iltihaplarında, genzi eti ya da alerjiye bağlı basınç problemlerinde orta kulak basıncında düşme gözlenir.

Hastanemizde Hizmet Verdiğimiz Odyometrik ve Timpanometri Testleri

– Saf Ses Odyometrisi ve Konuşma Testleri,

– Timpanometri Testi (Orta Kulak Basınç Ölçümü ),

– Valsalva – Toynbee (Östaki Fonksiyon Testleri),

– Akustik Refleks Ölçümü ve Refleks Eşikleri,

– Refleks Decay Ölçümü, Metz Recruitment,

– Tinnitus Testi