Kolesterol ilaçları zararlı mı?

Kolesterol ilaçlarının kullanımı hakkında medyada birkaç doktorun olumsuz görüşler bildirmesi hastalarımızda ciddi endişeler oluşmaktadır. Biraz okuyup internet karıştıran hastalar haklı olarak ”Karaciğer bozukluğu, alzheimer hastalığı, böbrekleri bozuyormuş, kanser yapıyormuş. Hemde şeker hastasıda oluyormuşsun. Bu kadar zararı varken niye kullanayım ?.”  diye soruyorlar.

Bir tedavinin yararlı veya zararlı olup olmadığını tespit etmenin yolu karşılaştırma yapmaktır. Benzer özelliklere sahip bir grup insana ilaç, diğerine plasebo (yalancı ilaç) verilir ve bir süre sonra oluşan olumlu etki veya yan etkileri gözlemlenir. Kolesterol ilaçları ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yüzbinlerce hasta ile birçok kez yapılmıştır. Kalp krizi, ölüm ve felç (inme) hastalığını engellediği tespit edilmiştir. Böbrek hastalığı, kanser, alzheimer (unutkanlık) hastalığı gibi yan etkileri yoktur. Karaciğer  ve kas üzerinde geçici bozulma yapabilir ama ilaç bırakılınca tamamen düzelir. Yüksek dozda kulanımda %0,4 şeker hastası olma riski vardır. İlaçlar  kullanılırken herbir hasta için fayda-zarar oranı değerlendirilir ve uygun ise kullanılır.

Basit bir örnekle açıklarsak, kalp krizi geçirmiş 250 hastalık bir grupta 5 yıl kolesterol düşürücü ilaç kullandığımızda; 9 hastada ölüm, 17 hastada kalp krizi, 15 hastada kalp ameliyatı, 4 hastada felç önlenmiş olur. Ciddi yan etki olarak 1 hastada şeker hastalığı gelişir. Türkiye ölçeğinde düşünürsek, 3.5 milyon kalp hastası vardır. Bu ilacı kulandığında 700.000 kişi fayda (ölüm, kalp krizi, felç, ameliyat) görüyor buna karşılık 14000 kişi şeker hastası oluyor. Bu ilaç zararlı mıdır?. Tersinden bakalım ve ilacı kullanmayalım 14000 kişi şeker hastası olmadı ama 700.000 kişi zarar (ölüm, kalp krizi, felç, ameliyat)  gördü. Bazılarının yaptığı gibi 700.000 kişiyi görmeyip yalnız 14000 kişiyi görürseniz ilaç zararlı diyebilirsiniz. Hesap ortada.  Tercih sizin..

Peki tüm kolesterol yüksekliği olan kişilerde bu ilaçları kullanalım mı?. Tabi ki hayır. Bu ilaçları özellikle kalp krizi geçirmiş veya kalp damarlarında darlık olan hastalarda (Bypass olmuş, stent takılmış) kullanmalıyız. Kalp-damar hastalığı olmayan kişilerde kolesterol yüksekliği tedavisi herbir hasta için risk-fayda analizi yapılarak hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Son olarak ”hiçbir yan etkisi olmayan, faydası defalarca gösterilmiş, ücretsiz, mutluluğumuza ve sağlığımızı arttıracak tedavi şekli yok mu?” diyorsanız.  Elbette var…..düzenli egzersiz, doğal-sağlıklı beslenme ve sigarayı bırakma.