Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunudur. Hastalığa sebep olacak risk faktörlerini bilmek ve bunlara yönelik gerekli tedavileri başlamak ve böylece hastalığı önlemek birinci amaç olmalıdır. Ayrıca hastalık belirtileri başladıktan sonra gerekli tetkiklerle tanıyı doğrulamak ve en uygun tedaviye en erken dönemde başlamak son derece önemlidir. Hastanemiz kardiyoloji ünitesi halkımızın kalp sağlığını korumak ve erişkin yaş grubundaki hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere çalışmaktadır.

Kardiyoloji Bölümü’nde verilen hizmetler

• Hipertansiyon

• Koroner arter hastalığı

• Kalp yetersizliği

• Ritim bozuklukları

• Kalp kapak hastalıkları

• Hiperlipidemi

• Romatizmal kalp rahatsızlıkları

 

Ünitenin kullanımında olan teknik olanakları

• Elektrokardiyografi

• Efor testi

• Ekokardiyografi

• Tansiyon Holter (24 saat tansiyon takibi)

• Ritim Holter (24 saat ritim takibi)

• Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

• Kalple ilgili tüm kan tahlilleri


Kardiyoloji Doktorları


Kardiyoloji Yazıları