Görüntüleme

Görüntüleme Hizmetleri

MR (Manyetik Rezonans) 1.5 Tesla Siemens

BT (Bilgisayarlı Tomografi)  16 kesit, 3D çekim

Röntgen

QCT (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)

Mamografi