8' Lİ BAYAN CHECK UP

LABORATUVAR TESTLERİ

 • HEMOGRAM
 • CRP
 • ALT
 • AST
 • SEDİMANTASYON
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • GLUKOZ  (AÇLIK)
 • HOMA IR İNSÜLİN
 • HBA1C
 • GAİTADA GİZLİKAN
 • LDL
 • HDL
 • TOTAL KOLESTROL
 • TRİGLİSERİD
 • HBSAG
 • ANTİ HBS
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • FSH
 • PROLAKTİN
 • VAJİNAL SMEAR
 • VİTAMİN B12 
 • İDRAR TETKİKİ

GÖRÜNTÜLEME

 • 1 GRAFİ
 • AKCİĞER GRAFİ
 • TÜM BATIN USG
 • EKG
 • EKO KARDİYOGRAFİ
 • MEME USG
 • MAMOGRAFİ
 • TROİD USG
 • KEMİK ÖLÇÜMÜ
 • İŞİTME TESTİ

MUAYENELER

 • GÖZ
 • DAHİLİYE
 • KARDİYOLOJİ
 • DİŞ
 • KBB
 • ORTOPEDİ
 • KADIN DOĞUM
 • GENEL CERRAHİ