FULL KADIN CHECK UP

LABORATUVAR TESTLERİ

 • HEMOGRAM
 • CRP
 • ALT
 • AST
 • SEDİMANTASYON
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • GLUKOZ  (AÇLIK)
 • HOMA IR İNSÜLİN
 • HBA1C
 • GAİTADA GİZLİKAN
 • LDL
 • HDL
 • TOTAL KOLESTROL
 • TRİGLİSERİD
 • GGT
 • LDH
 • HBSAG
 • ANTİ HBS
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • FSH
 • PROLAKTİN
 • VAJİNAL SMEAR
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • ANTİ TPO
 • BİLİRUBİN TOTAL
 • BİLİRUBİN DİREKT
 • BİLİRUBİN İNDİREKT
 • VİTAMİN B12 
 • 25-HİDROKSİ VİTAMİN D
 • İDRAR TETKİKİ

GÖRÜNTÜLEME

 • EKG
 • AKCİĞER GRAFİ
 • TÜM BATIN USG
 • EKO KARDİYOGRAFİ
 • 1 ORTOPEDİ GRAFİ
 • KADIN MEME USG 
 • KADIN MAMOGRAFİ
 • TROİD USG
 • BOYUN USG
 • 1 MR
 • 1 GRAFİ
 • KEMİK ÖLÇÜMÜ
 • İŞİTME TESTİ

MUAYENELER

 • DAHİLİYE
 • KADIN DOĞUM
 • KARDİYOLOJİ
 • ORTOPEDİ
 • GENEL CERRAHİ
 • BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 • NÖROLOJİ
 • KBB
 • GÖZ
 • DİŞ