Bölümlerimiz


Radyoloji ve Görüntüleme

Radyoloji Kliniği

Bölüm Hakkında

Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalıdır. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisidir.

Hastanemizde Bilgisayarlı Tomografi ve Direk Röntgen hizmetlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet göstermektedir.

Radyolıji Bölümü’nde verilen hizmetler

 

 

Radyoloji  Bölümü Doktoru